FAQ – Ofta förekommande frågor gällande original

FAQ – Ofta förekommande frågor gällande Original.

Hur sänder vi våra original/filer till er?

Original kan levereras till oss via e-post om filerna är max 20 MB
Om filerna är större än 20 MB ska ni sända filerna till vår FTP-server. Se mer om det nedan.
Via CD, DVD eller USB-minne. Komprimera (packa) gärna allt med Winzip.

Hur loggar man in på er FTP-server ?

Vid större filer och/eller många filer som tillsammans
blir stora använder vi en FTP server som kan ta emot stora filer.
Ni behöver ett Användarnamn + Lösenord för att få access.
Kontakta oss så ordnar vi det.

Klicka här för att logga in på FTP-servern.

Vilket format kan bilder/original ha?

Filerna kan vara i flertal olika format: .eps, .pdf .tif, .ai, .psd, .indd, jpg.
Om ni använder Mac, måste filerna sparas för PC. Det är bästa är om bilden/originalet är vektorbaserad
(= att man kan ändra bildens storlek utan att kvalitén försämras).
Texter ska konverteras till banor, det är att man ändrar texten till vektorised grafik,
då får man inget problem med att typsnitt saknas vid utskrift.

Om särskilda teckensnitt/fonter används ber vi er bifoga dessa.

Vilket original- format föredrar ni ?

Vi tar väldigt gärna emot filer/original i PDF -format
sparat på lämpligt sätt för digital/grafisk bearbetning.
Vi kan tillhandahålla en ”Adobe Importfil” som är anpassad
för våra printers och vår digitala miljö, kontakta: Mille Sundberg
så sänder han filen till dig och hjälper till med ev. instruktioner.

Vilken upplösning bör ett original ha?

DPI (dots per inch) punkter per tum, anger antalet skrivpunkter per tum och är ett mått på utskriftsnoggrannheten.
Vi rekommenderar minst 100dpi i skala 1:1.

-Vi hjälper er med detta! Om du är osäker på om bilden/logotypen inte ’räcker till’ så sänd bilden till oss så kikar vi på den och gör en bedömning och ev. åtgärder.

Har ni någon konfigurationsfil som underlättar hanteringen med original?

Vi kan tillhandahålla en ”Adobe Importfil” som är anpassad för våra printers
och vår digitala miljö, kontakta: Mille Sundberg så sänder han filen till dig och hjälper till med ev. extra instruktioner.