Retail Tech & E-commerce Expo 2024

Retail Tech & E-commerce Expo 2024

Plats  https://www.kistamassan.se/
Arrangör https://retailexpostockholm.se/
Utställarinformation  Klicka här

Sista beställningsdag: Fredag 26/4

Inflyttning:              Tisdag 28/5 kl. 07.00 – 20.00
Utflyttning:             Torsdag 30/5 kl. 16.30 – 22.00

Godshantering: Kostnad för lossning, lastning och hantering av ert ankommande och avgående gods tillkommer enl. gällande tariff hos Workman Event.

Ankommande:       Måndag 27/5
Avgående
:                Torsdag 30/5 kl. 17.00 – 20.00, Fredag 31/5 kl. 07.00 – 16.00

Höjdexponering:
Höjdexponering avser höjd över 2,5 meter. Skicka er ansökan med skiss till ansvarig projektledare på Workman Event. Mer information finner ni i utställarinformationen.

Leveransadress:
Kistamässan
Ert företagsnamn, monternummer och telefonnummer
Vågögatan 3
164 40 Kista

Workman Event Projektledare:
Henrik Axberg
henrik.axberg@workman.se
072 600 63 67 Direkt
08-410 356 60 Växel