SETT 2024

SETT 2024

Plats  https://www.kistamassan.se/
Arrangör https://www.settdagarna.se/sv/
Utställarinformation  Klicka här

Sista beställningsdag: Fredag 15/3

Inflyttning:      Söndag 14/4 kl. 07.00 – 18.00 & Måndag 15/4 kl. 07.00 – 22.00
Utflyttning:     Torsdag 18/4 kl. 16.00 – 22.00

Godshantering: Kostnad för lossning, lastning och hantering av ert ankommande och avgående gods tillkommer enl. gällande tariff hos Workman Event.

Ankommande:
Fredag 12/4 kl. 08.00 – 16.00
Söndag 14/4 kl. 08.00 – 16.00
Måndag 15/4 kl. 08.00 – 16.00

Avgående
:
Fredag 19/4 kl. 08.00 – 15.00

Höjdexponering:
Höjdexponering avser höjd över 2,5 meter. Skicka er ansökan med skiss till ansvarig projektledare på Workman Event. Mer information finner ni i utställarinformationen.

Leveransadress:
Kistamässan
Ert företagsnamn, monternummer och telefonnummer
Vågögatan 3
164 40 Kista

Workman Event Projektledare:
Henrik Axberg
henrik.axberg@workman.se
072 600 63 67 Direkt
08-410 356 60 Växel