Mötesplats Samhällssäkerhet 2024

Mötesplats Samhällssäkerhet 2024

Plats  https://www.kistamassan.se/
Arrangör https://www.samhallssakerhet.se/
Utställarinformation  Klicka här

Sista beställningsdag: Fredag 16/2

Inflyttning:              Måndag 18/3 kl. 07.00 – 20.00
Utflyttning:             Onsdag 20/3 kl. 16.30 – 20.00

Godshantering: Kostnad för lossning, lastning och hantering av ert ankommande och avgående gods tillkommer enl. gällande tariff hos Workman Event.

Ankommande:       Fredag 15/3 kl. 07.00 – 16.00
Avgående:                Måndag 18/3 kl. 07.00 – 16.00

Höjdexponering:
Denna mässa tillåter höjdexponering, godkännande krävs av Workman. Mer information finner ni i utställarinformationen.

Leveransadress:
Kistamässan
Ert företagsnamn, monternummer och telefonnummer
Vågögatan 3
164 40 Kista

Workman Event Projektledare:
Henrik Axberg
henrik.axberg@workman.se
072 600 63 67 Direkt
08-410 356 60 Växel